La  Quintana  de  Omedas         Tfn+34  696528577